Strălucita legendă a boierilor OtetelișeniStrălucita legendă a boierilor Otetelișeni

Din 1845, ca director al Teatrului Naţional, Ioan Otetelişanu încurajează realizarea unui reportoriu original în limba română. Printre cei pe care îi susţine este și Costache Caragiale, din a cărui trupă de teatru avea să facă parte mai târziu și tânărul Mihai Eminescu.

Minți luminate, mari patrioți și iubitori de cultură națională, boierii Otetelișeni au influențat, aproape fără excepție, istoria acestor locuri, încă de la Radu Otetelişanu, mare postelnic în sfatul domnesc al lui Mihai Viteazul, și până la vestitul Iordache Otetelișanu, învățat, iubitor de artă și filantrop, sau Iancu Otetelișanu, director al Teatrului Național, primul care a încurajat și sprijinit formarea unui repertoriu în limba română. Otetelişenii sunt o ramură desprinsă din neamul Buzeştilor.

Vistieri, postelnici, conducători sau politicieni, boierii Otetelișeni sunt figuri importante nu numai în istoria Olteniei și în cea națională, dar au avut de jucat roluri semnificative în momente sensibile ale istoriei regionale. Radu Otetelișanu, de pildă, făcea, cândva, parte din delegaţia formată din 12 boieri în frunte cu mitropolitul Eftimie, episcopul de Buzău şi cel de Râmnic, trimisă de Mihai Viteazul de Alba Iulia pentru a obţine sprijin împotriva turcilor. Minți luminate, mari patrioți și iubitori de cultură națională, boierii Otetelișeni au influențat, aproape fără excepție, istoria acestor locuri, încă de la Radu Otetelişanu, mare postelnic în sfatul domnesc al lui Mihai Viteazul, și până la vestitul Iordache Otetelișanu, învățat, iubitor de artă și filantrop, sau Iancu Otetelișanu, director al Teatrului Național, primul care a încurajat și sprijinit formarea unui repertoriu în limba română.

Conu’ Iancu Otetelișanu a sprijinit primele trupe de teatru care jucau în limba română

Într-o vreme a marilor schimbări și a căutărilor privind identitatea națională, domnitorul Gheorghe Bibescu poruncea, prin afiș domnesc, ca Departamentul din Lăuntru să-i dea vornicului Ioan Oteteleşanu 150 de galbeni pentru încurajarea unei trupe de teatru care-și asumase pe atunci insolita misiune de a reprezenta piese scrise în limba naţională.

Iordache Otetelişanu, ilustrul îndrumător al lui Petrache Poenaru

Știați că Iordache Otetelișanu a tipărit prima revistă din Oltenia, un săptămânal despre familie, folosind pentru aceasta tipografia pictorului Constantin Lecca? Că tot el a construit unul dintre stabilimentele balneare de la Olănești și chiar mai mult, că un învățat ca Petrache Poenaru, inventatorul stiloului, avea cândva a-i mulțumi pentru soarta sa și pentru realizările din întreaga viață? “Am crescut sub povăţuirile şi sprijineala dumnealui şi îi sânt dator pentru aceasta în toată viaţa”, spunea cândva Petrache Poenaru

Grigore Otetelişanu, binefăcătorul pictorului Constantin Lecca

„Toate năravurile, bune sau rele, le dobândeşte omul cât este în braţele maicii sale, mai nainte de a intra în lume”, credea boierul Grigore Otetelișanu, căruia i se spunea cândva, cu ironie, că și-ar fi trădat rangul și egalii, pentru a deveni avocatul țăranilor din Oltenia. Boierul, care a locuit până în ultima sa clipă în conacul de la Benești, era un erudit care adunase cu sârg cele mai prețioase volume într-o impresionantă bibliotecă, un bărbat care a rămas în istorie ca un iluminat autodidact, care, oriunde ar fi mers, purta cu el trei-patru cărți, pe care le răsfoia în oricare clipă de liniște.

Și-a montat un cadran solar la conacul de la Benești, a meditat cu privire la lungimea stânjenului și îi plăcea să zăbovească săptămâni întregi asupra traducerilor din greacă sau din franceză, fie că erau piese de teatru, povești sau tratate științifice. Grigore iubea arta suficient de mult încât să-l l-a sprijine pe pictorul Constantin Lecca, căruia i-a donat cândva două case.